Условия за ползване

Свилнград Автотранспорт АД ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от този уебсайт само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Въпреки, че се стремим към точност на материалите, които публикуваме е възможно да има несъответсвия за които преварително се извиняваме. Свиленград Автотранспорт АД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.

Свиленград Автотранспорт АД не се ангажира с верността на материалите, предоставени ни от наши партньори.

Свиленград Автотранспорт АД при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този уебсайт, други уебсайтове, свързани с този уебсайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях.


Условия за ползване Всички цени на този уебсайт са в Български левове с начислен ДДС.