Политика на поверителност

Свиленград Автотранспорт АД гарантира поверителността на вашите данни и Ви уверява, че те ще се използват в пълно съответствие с настоящата политика за поверителност на личните данни.

Каква информация събираме

  • Име, бащино име и фамилия;
  • Номера на ППС;
  • Данни за връзка, като телефон, мобилен телефон, електронна поща;

Използване на събраната информация

При изявено от Ваша страна съгласие, можем да изпращаме информация за нови услуги и продукти, които предлагаме, както и напомняне за събития (преглед на ППС).

Свиленград Автотранспорт АД няма да прехвърля вашите данни на трети лица изключаем условията по – долу.

  • с ваше съгласие или молба;
  • при изискване от закона или от съда;
  • когато Свиленград Автотранспорт АД смята, че има нормативно основание за обработването им, обвързваща схема или договор, който поддържа принципите за коректно обработване и адекватно ниво на защита на личните данни.

Свиленград Автотранспорт АД си запазва правото да се свързва със съответните органи по свое усмотрение, ако забележи дейности, които може да са незаконни или да нарушават условията за ползване на личните Ви данни.

Свиленград Автотранспорт АД не е в състояние да гарантира, че е невъзможно да настъпи събитие на неоторизиран достъп (хакерски атаки).Работим усилено, за да гарантираме, че Вашите данни са максимално защитени чрез прилагането на най-добрите възможни технически, оперативни и организационни мерки.